ENCI Portlandcement CEM I 42,5 N zak 25 kg

Portlandcement is een grijs cement dat verkregen wordt door het malen van de hoofdcomponent portlandcementklinker.

Lees meer

Omschrijving

Portlandcement is een grijs cement dat verkregen wordt door het malen van de hoofdcomponent portlandcementklinker.

Dit product heeft een sterkteklasse van 42,5 N.

Afhankelijk van de sterkteklasse wordt dit cement gekenmerkt als een cement met een normale beginsterkte.

Toepassing
Portlandcement wordt toegepast bij het fabriceren van betonproducten en in sommige gevallen ook in stort klaar beton, wanneer het weer kort na het storten ontkist moet worden.

9,95

Eigen transport

Gerelateerde producten

Eigen transport

Eigen transport

Eigen transport